Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cymhwysedd Digidol / Digital Competency

 

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

 

Yr tymor hwn byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi digidol:

This term we will be focusing on the following during our digital lessons:

 

  • Defnyddio Scratch i godio / Using Scratch to code
  • Defnyddio Minecraft i adeiladu / Using Minecraft to build
  • Dysgu sut i ddefnyddio i Movie / Learning how to use iMovie

 

Tymor yr Hydref

Autumn Term

 

Y tymor hwn byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi digidol:

This term we will be focusing on the following during our digital lessons:

 

  • Defnyddio Teams yn hyderus / Using Teams confidently.
  • Danfon ac ymateb i ebost  Sending and replying to an email.
  • Deall a defnyddio microbits / Understanding and using microbits.

 

 

 

 

    Top