Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Môr-Ladron/Pirates

Ahoi Môr-ladron Pontybrenin!

Ynys Hwyl a Sbri Island

Gweithgareddau Iaith/Language Activities

 

 

Byd Bach y Môr-ladron!

Create a Pirate Small World!

Gweithgareddau Mathemateg/Maths Activities

 

Sgiliau Rhif - (Ffurfio, Cyfri, Adio ayyb) Nid yw'n angenrheidiol i gwblhau'r holl dasgau isod - dewiswch ambell weithgaredd sy'n berthnasol i lefel eich plentyn/plant.

Number Skills - (Forming, Counting, Adding etc) Don't feel you need to complete all tasks -choose which activities you feel are most appropriate for your child/childrens' ability. 

Patrwm, Mesur ac Amcangyfrif

Patterns, Measuring and Estimation

Gweithgareddau Thema a Chrefft/ Theme and Craft Activites

 

Beth am greu cist drysor gan ddefnyddio bocs wyau? Yna, gallwch ei ddefnyddio i gwblhau un o'r tasgau Mathemateg Amcangyfrif!

How about making a Treasure Chest by using an egg box? You can use it to complete one of the Maths Estimation Tasks!

Syniadau Crefft eraill...

More Craft ideas...

Top