Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

 

 

Y tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Gwallau sillafu cyffredin / Common spelling mistakes
 • Adnabod nodweddion erthygl papur newydd / Recognise the features of a newspaper report
 • Ysgrifennu erthygl papur newydd / Write a newspaper report
 • Cyflwyniadau llafar mynegi barn / Opinion based presentations
 • Atalnodi / Punctuation
 • Cysyllteiriau / Connectives
 • Tarddiad Geiriau / Etymology 
 • Berfau Negyddol / Negative Verbs
 • Cyfieithu / Translating
 • Geiriau benywaidd a gwrywaidd / Feminine and masculine words

 

Mwy i ddod...

More to come...

Hanner Tymor - Tachwedd / Rhagfyr

Half Term - November/ December

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Erthygl Papur Newydd / Newspaper Article
 • Ysgrifennu Cyfarwyddiadau / Writing Instructions
 • Ysgrifennu Pamffled / Pamphlet Writing
 • Cysyllteriau Amser / Time Connectives
 • Berfau Gorchmynnol / Imperative Verbs
 • Enwau, Ansoddeiriau a Berfau / Nouns, Adjectives and Verbs

Hanner Tymor yr Hydref

Autumn Half Term

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol / Writing a Non-Chronological Report
 • Defnyddio geiriadur yn gywir / Using a Dictionary correctly
 • I ddefnyddio berfau yn gywir / To use verbs correctly
 • Erthygl Papur Newydd / Newspaper Report
 • Ysgrifennu disgrifiadol / Descriptive writing
 • Cyffelybiaethau a Throsiadau / Similes and Metaphors
 • Homophones
 • Idiomau / Idioms

Gwefannau Iaith Ddefnyddiol

Useful Language Links

Gangnam Atalnodi

Treiglad Meddal

Fideo gan Adran Gymraeg Ysgol y Strade, Llanelli, i wella iaith disgyblion. Gobeithio y bydd yn gymorth i chi gyda'ch treiglo. Diolch i ddisgyblion, athrawon...

Berfau'r Gorffennol

Fideo gan Ysgol Gyfun y Strade, Llanelli i gynorthwyo gyda berfau'r gorffennol. Diolch i bawb am eu cyfraniad. Geiriau gan Miss Sioned Hancock. Sain gan Mr C...

Top