Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Partneriaid yr ysgol / School partners

Mae pob ysgol gymunedol yn dibynnu ar haelioni a chymorth busnesau ac unigolion lleol o fewn y gymuned honno, a dydy Ysgol Gymraeg Pontybrenin ddim yn wahanol. Hoffwn ddiolch i'r canlynol am eu cymorth parhaus:

 

All schools at the heart of their community rely on the support and generosity of local businesses and individuals within that community, and Ysgol Gymraeg Pontybrenin is no different. We would like to thank the following for their continued support:

Llyfrgell Gorseinon / Gorseinon Library

 

C&T Eco Consultants - Pontardawe

 

Mr Mike Morgan - Gwasanaethau Trydanol / Electrical Services

 

Mr Richard Wilson - Gwaith Saer / Carpentry Services

 

Brisco - Gwarediad Gwastraff / Waste Disposal 

 

Simply Play - Gorseinon

 

Ark - Cyflenwadau Ffensio & Thirwedd / Fencing & Landscape Supplies

 

Krislyn Commercials - Pengelli / Grovesend

 

James & Leanne Gwyther - J&S Products, Sgeti / Sketty.

 

Asda Gorseinon

 

Morrisons Llanelli

Top