Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwaith Cartref / Homework

Gosod ar Ddydd Llun - Dychwelyd ar Ddydd Iau

Handed out on Monday - Returned on Thursday

 

Iaith a thema yn blaen y llyfr / Language and thematic work in the front of the book

Mathemateg yn y cefn / Mathematics in the back

 

Clwb Gwaith Cartref - Dydd Mercher 3:30yh - 4:30yh /

Homework Club - Wednesday 3:30pm - 4:30pm

 

Cwis Sillafu Wythnosol ar ddydd Gwener.

Bydd eich plentyn yn derbyn rhestr newydd o eiriau er mwyn ymarfer yn wythnosol.

 

Weekly Spelling Quiz on a Friday.

Your child will receive a new list of words to practice on a weekly basis.

Top