Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Digwyddiadau - Events

☀️🌸 Tymor yr Haf 🕶☀️

 

🏊🏻‍♀️💦 Nofio - Dydd Mawrth / Swimming - Tuesday 💦🏊🏽

👩‍🔧👨‍🔧Diwrnod Cynnal a chadw / Maintenance day 29/04/2017 👨‍🎨👩‍🎨

Diwrnod HMS / INSET day - 15/05/2017 👩🏻‍🏫👩🏻‍💻

 

 

Medi / September

19/9/2016 - Noson Agored - Open Evening 

 

30/9/2016 - Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning

 

Hydref / October

8/10/2016 - Cynnal a Chadw 10yb - 1yp / Maintenance Morning 10am - 1pm

 

19/10/2016 - Gwasanaeth Cynhaeaf Blwyddyn 3 a 4 Eglwys Santes Catrin 1:30yp a 5:30yp / Year 3 and 4 Harvest Service St Catherine's Curch 1:30 pm and 5:30pm


17/10/2016 a 18/10/2016 - Noson Rieni / Parents Evening

 

24/10/2016 - 28/102016 - Hanner Tymor / Half Term

 

 

Top