Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 5

Croeso i dudalen wybodaeth blwyddyn 5.  Welcome to the Year 5 information page.

Yma cewch wybodaeth i gynorthwyo'ch plentyn gyda'u gwaith dosbarth.  /  Here you will find information that will assist you in helping your child with their class work.

Darllen / Reading

 

Wyddoch chi fod darllen yn ddyddiol yn gwneud y byd o les i'ch plentyn? / Did you know that daily reading benefits your child greatly?

 

Dyma rhai rhesymau dros ddarllen yn ddyddiol / Here are some reasons for daily reading.

Mae darllen yn datblygu sgiliau iaith / Reading develops language skills

 

                                                                           

Mae darllen fel ymarfer corff i'r ymenydd / Exposure to reading exercises your child’s brain

                                                                                                     

Mae darllen yn gwella'r gallu i ganolbwyntio / Reading enhances a child’s concentration

 

                                                        

 

Mae darllen yn cyfoethogi eich dychymyg a'ch creadigrwydd / Reading develops a child’s imagination and creativity

 

                                                           

 

Mae darllen yn helpu'ch plentyn i ddatblygu empathi ac ymateb yn well i eraill /  Reading books with children helps to develop empathy.

                                                          

 

Cliciwch ar y linc isod/ click on the link below 
Top