Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Mathemateg

Dyma daflen adolygu ar gyfer gwaith yr hanner tymor diwethaf:

Above is a revision sheet of the work we have done this half-term:

 

 

 

 

Mae’n bwysig iawn fod pob un ohonom yn gallu dweud faint o’r gloch yw hi, yn ddigidol ac analogue. Dyma wefan arbennig i’ch helpu:

 

It is such an important skill to be able to tell the time, whether it be an analogue or digital clock. Here is a great website that can help you:

 

Teaching Clock 

 

 

Tymor y Gwanwyn /Spring Term

 

Y tymor yma byddem yn canolbwyntio ar:

This term we will be concentrating on:

 

Mesur a chyfrifo perimedrau gan gynnwys petryalau a pholygonau rheolaidd.

ee Sut mae mesur Perimedr? Mesur pob ochr a'u hadio. 

         Sut mae cyfrifo arwynebedd? Lluosi'r ddwy ochr a chofio mai'r uned yw cm2.

Dyma wefan arbenning i'ch helpu: 

https://www.bbc.com/teach/class-clips-video/calculate-area-and-perimeter/znn76v4

 

 

Defnyddio trawsnewidiadau

ee Sawl gram sydd mewn kg? Sawl ml sydd mewn litr? Sawl cm mewn metr?

Ac ymlaen i sawl cm sydd mewn hanner metr ayyb.

http://www.primaryresources.co.uk/maths/pdfs/converting_length_cm_m.pdf

Ewch ati i gogino a phwyso a mesur, defnyddio tap mesur i fesur pethau o gwmpas y ty ayyb.

  

 

 

Tymor yr Hydref/Autumn Term

 

Mae dysgu ein tablau yn mynd i fod yn flaenoriaeth y tymor yma. Mae gwybod eich tablau yn gwneud popeth arall yn hawdd! Rhaid dysgu pob tabl hyd at tabl 12.

 

Learning our times tables is a priority this term. Knowing your times tables makes all other maths easy!

We need to learn all the tables up to the 12 times table.

 

Dyma restr o wefannau defnyddiol i'ch helpu:

Here are some useful websites:

 

https://www.j2e.com/j2blast

https://www.sumdog.com/

http://www.snappymaths.com/

https://www.topmarks.co.uk

 

 

Yn ystod tymor yr hydref, byddwn yn astudio'r meysydd canlynol yn ystod ein gwersi mathemateg:

 

  • Adnabod a chategoreiddio trionglau

     ee Beth yw nodweddion triongl hafalochrog, isosgeles a thriongl ongl sgwar?

Defnyddiwch y wefan yma i'ch helpu: https://www.mathsisfun.com/triangle.html

 

  • Nodi siapiau cyfath a chyfiawnhau p’un a yw dau neu fwy o siapiau’n gyfath

 

  • Datrys posau siâp. 

Gellir fynd ati i ddefndyddio tangramau i greu siapiau gwahanol ar y wefan hon:

https://www.tangram-channel.com/tangram-puzzles/

 

  • Defnyddio cyfesurynnau i bennu lleoliad

    ee Sut mae gosod cyfesurynnau? (x,y,) (3,2) (ar draws, i fyny)

Dyma wefan arbennig i'ch helpu i ymarfer: https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html

 

  • Darllen, plotio ac ysgrifennu cyfesurynnau mewn un pedrant, e.e. (2,4)

    Am engraifft o hyn defnyddiwch y wefan uchod.

 

 

 

"Gwaith Cartref"

Dyma daflen waith yr hoffech ei wneud gyda'r plant i chi gael syniad o'r dulliau rydym yn ddefnyddio yn y dosbarth.

Here is a worksheet you might find useful so that you can have an idea of the methods we use in class.

 

 

 

 

Taflen Adolygu Sgiliau Mathemateg

Top