Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Plant Mewn Angen / Children in Need

Cawsom gymaint o hwyl yn dysgu wrth cwtsho yn ein pyjamas heddiw. Fe wnaethon ni godi lot o arian hefyd. Diolch!!

 

We had so much fun learning whilst cwtched up in our pyjamas today. We raised lots of money too. Thank you!!

Top