Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gweithgareddau cyfnod cau / Activities during school closure

🌈 💜Neges wrth athrawon y Cyfnod Sylfaen/ Message from the Foundation phase teachers 💜 🌈

VID-20200413-WA0015.mp4

Still image for this video

Dewisiwch un gweithgaredd o bob adran bob wythnos. /

Choose one activity from each section each week.

Gweithgareddau darllen. / Reading activities

Darllen gyda'ch plentyn

Reading with your child

Darllen a deall / Reading comprehension

Gweithgareddau mathemategol. / Mathematics activities

Siapiau 2D a 3D / 2D and 3D Shapes

Bondiau Rhif / Number Bonds

Mesur ansafonol ac amcangyfrif/Non standard measurement and estimating

Gwaith pen. / Mental arithmetic

Adrodd rhifau i 100 / Reciting numbers to 100

Cyfrif fesul 2, 5 a 10 / Counting in 2s, 5s and 10s

Un yn fwy, un yn llai / One more, one less

Bondiau rhif / Number bonds

Gwaith thema. / Theme work

Ardal allanol / Outdoor area

                                    Sgil yr wythnos / Skill of the week

Rolio Ymlaen / Forward Roll

Clymu Lasys / Tying shoelaces

Torri gyda siswrn / Cutting with scissors

                                               Caneuon / Songs 

Caneuon / Songs

                                HWB arlein / HWB online

Cliciwch yma am gyfarwyddiadau HWB / Click here for instructions on accessing HWB

                          Addysg Gorfforol/Physical Education

Cliciwch yma i wneud Addysg Gorfforol yn y ty gyda Joe Wicks. Mae'n fyw ar 'Youtube' pob bore am 9:00yb, ac yn para am 30 munud. Joiwch! / 

Click here to do Physical Education at home with Joe Wicks. He does a live workout on 'Youtube', every morning at 9:00am. The sessions are 30 minutes long. Enjoy!

Top