Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd

Caneuon/Songs

Llafaredd/Oracy

 

 

 

 

 

Darllen/Reading

 

Rydym yn dilyn cynllun Tric a Chlic. As in the Meithrin, we follow Tric a Chlic reading scheme.

 

 

Cardiau POPAT Cards

Ysgrifennu/Writing

Byddwn yn dechrau cyflwyno llythrennau print ac yna pan fydd y disgyblion yn barod, yn symud ymlaen at llawysgrifen glwm.

We will start by introducing letters in print in the Derbyn, moving on to cursive formation when the pupils are ready.

Top