Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Hanner Tymor yr Hydref

October Half Term

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

  • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol / Writing a Non-Chronological Report
  • I ddefnyddio berfau yn gywir / To use verbs correctly
Top