Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

 

Tymor y Gwanwyn

Spring Term

 

Yr tymor hwn byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

This term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Ymarfer atalnodi / Practicing punctuation
 • Iaith ffurfiol ac anffurfiol / Formal and informal language
 • Rhagenwau / Pronouns
 • Homophones
 • Treigladau medal a thrwynol / Soft and nasal mutations
 • Sgiliau cyfieithu / Translating skills
 • Ysgrifennu ymson / Writing a monologue
 • Y Gorffennol, Presennol a’r Dyfodol / Writing in the past, present and future
 • Synonymau / Synonyms
 • Ysgrifennu yn y person cyntaf / Writing in the first person

 

Tymor yr Hydref

Autumn Term

 

Y tymor hwn byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

This term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol / Writing a Non-Chronological Report
 • Ymarfer llawysgrifen / To practice handwriting
 • Ymarfer misoedd y flwyddyn / To practice the months of the year
 • I ddefnyddio berfau yn gywir / To use verbs correctly
 • I ysgrifennu dyddiadur / To write a diary entry
 • I ysgrifennu llythyr ffurfiol / To write a formal letter
 • I ysgrifennu llythyr anffurfiol / To write an informal letter
 • Datblygu ein sgiliau amlieithrwydd / Developing our multilingual skills

 

Top