Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pethau Bychain Pitw - Teeny Tiny Things

Waw!! Dyna lun 'Pointilism' hyfryd gan Wncwl Alan- Waw! What a wonderful 'Pointlism picture by Uncle Alan!

Helfa trychfilod - MInibeast hunt

👣 Pwy oedd wedi gadael yr olion traed yn y dosbarth tybed? - I wonder who left the footprints in the class? 👣

Tyfu Berwr - Growing Cress🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Byd Bach y Bwystfilod- Mini Beast Small World Play

Lluniau Bychain Pitw gyda dail - Teeny Tiny Pictures with leaves

Ein bwystfilod - Our Minibeasts

Top