Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lluniau a Chlipiau Fideo

Cafodd disgyblion blwyddyn 3 tipyn o sioc wrth weld olion traed yn yr ystafell ddosbarth! Gadawodd cawr olion ei draed yn ogystal â thasgau mesur i'r plant! 

 

Year 3 pupils had quite a shock when they saw footprints in our class. A Giant had left his footprints along with measurement activities for the children! 

Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1

Ers y flwyddyn newydd rydym wedi bod yn brysur yn gwneud gwaith ar siapau 2D a 3D. Bu angen i ni ddarganfod nodweddion siapau 3D. Dyma ni yn dod hyd i’r nodweddion..........

 

Since the New Year we have been busy working on 2D and 3D shapes. We had to find the properties of 3D shapes. Here we are finding the properties.......

Picture 1

Ar ôl i flwyddyn 3 ddychwelyd i’r ysgol yn y flwyddyn newydd buon ni’n dysgu am y Fari Lwyd yn ogystal â thraddodiadau’r Hen Galan yma yng Nghymru! Cafodd y disgyblion gyfle i fynd i’r warchodfa er mwyn casglu dail a brigau i greu perllan eu hun er mwyn dathlu’r flwyddyn newydd!

 

When year 3 returned to school in the New Year we learnt about the ‘Fari Lwyd’ as well as the Old Welsh New Year Traditions. The pupils had a chance to visit the nature reserve to collect sticks and leafs to create their own orchard to celebrate the New Year!

Picture 1
Picture 1

Gwaith tรฎm!

Gwaith tรฎm! 1
Gwaith tรฎm! 2
Gwaith tรฎm! 3
Gwaith tรฎm! 4
Gwaith tรฎm! 5
Gwaith tรฎm! 6

Deall gwerth lle / Understanding place value in numbers

Deall gwerth lle / Understanding place value in numbers 1
Deall gwerth lle / Understanding place value in numbers 2
Deall gwerth lle / Understanding place value in numbers 3

Canuโ€™r anthem cyn gรชm cyntaf Cymru yng Nghwpan y Byd ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Still image for this video

Dysguโ€™r ddawns traddodiadol Rwsieg

Still image for this video
Top