Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Ymweliadau / Visits

'Eye of the Storm' - Theatr Na'Nog,

Theatr Dylan Thomas ac Amgueddfa'r Glannau / Waterfront Museum

We enjoyed a fantastic performance of 'Eye of the Storm' on our visit to the Dylan Thomas Theatre.  As part of the activities we visited the Waterfront Museum and learnt about tornadoes.

Gweithdy Gwyddoniaeth  / Science Workshop -

Pontio Gwyr Transition

Cafon ni groeso arbennig iawn yn Ysgol Gyfun Gwyr yn gwneud arbrawf gwyddonol yn ymchwilio i egni mewn bwyd.  / We had a wonderful welcome at Ysgol Gyfun Gwyr to do a science experiment researching into energy in food.

Top