Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lythrennedd

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genres canlynol;

During this half term we will be writing within the Report and Recount writing genres;

 

Dwyn i gof / Recount

Adroddiad / Report

Perswad / Persuasion

Llythyr / Letter

Cyfarwyddiadau / Instructions

Mynegi barn / Opinion

Sgript ddrama / Drama Script

 

Mae gwefan arbennig TACTEG gan y BBC yn wych i'ch helpu i adolygu'r genres yma.

Os hoffech weithio gyda'ch plentyn i wella eu hiaith, neu i ddysgu mwy o'r Gymraeg eich hun(!), mae'r wefan yma yn un arbennig o dda i'ch helpu:

 

If you would like to help your child improve their Welsh, or to improve your own Welsh, then this is a fantastic site:

 

Joiwch!!

 

Gwefan Gloywi Iaith 

 

 

Top