Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwrth-Fwlio / Anti-Bullying

Geraint y Gorila Gwrth-fwlian / Geraint the Anti-bullying Gorilla

 

 

Ydych chi'n gofidio am rywun neu rhywbeth? Hoffech chi rhannu eich gofidion gydag oedolyn sydd yn barod i wrando? Gall siarad â rhywun, p’un ai perthynas, ffrind neu aelod o staff yr ysgol, fod yn gysur mawr. Yn ogystal â siarad gydag un o’r bobl hyn, gallwch chi nawr rhannu eich gofidion trwy ddefnydd ein system negesu ‘Geraint y Gorila Gwrth-fwlian’. Syniad gwreiddiol gan aelodau’r Cyngor Ysgol yw Geraint, sydd yn eich galluogi chi (disgyblion Ysgol Gymraeg Pontybrenin) i rannu eich gofidion gyda Miss Higgins, ein Swyddog Lles. Yr unig beth sydd rhaid gwneud yw cofnodi eich enw, eich cyfeiriad e-bost Hwb (mae un gan bob un ohonoch chi) a neges byr yn amlinellu eich pryder, a gwnaiff Miss Higgins pob ymdrech i siarad â chi, wyneb i wyneb, yn yr ysgol, cyn gynted a phosib. /

 

Are you worried about someone or something? Would you like to share your worries with an adult who is ready to listen?  Talking with someone, be it a family member, friend or a member of the school’s staff, can be a great relief.  In addition to talking with these people, you can now also share your worries by using our 'Geraint y Gorila Gwrth-fwlian’ (Geraint, the anti-bullying Gorilla) messaging system. Geraint was originally devised by members of our School Council, and allows you (Ysgol Gymraeg Pontybrenin pupils) to message your concerns to Miss Higgins, our school’s Welfare Officer. All you have to do is enter your name, your Hwb e-mail address (which you all have) and a short message explaining your concern, and Miss Higgins will speak with you in person, at school, as soon as possible.  

Contact Us

Top