Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

8/10/20

Heddiw oedd diwrnod #HELLOYELLOW. Roedd yn rhaid i'r plant greu collage gan ddefnyddio deunyddiau naturiol gan ddefnyddio'r gair pwnc i ddathlu'r diwrnod.
 

Today was #HELLOYELLOW day. The children had to create a collage using natural materials using the topic word to celebrate the day.

Top