Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol- PE

Dyddiau Addysg Gorfforol / PE Days

 

Nofio - Pob bore dydd Mawrth. Cofiwch eich gwisg nofio a'ch tywel! O ganlyniad, ni fydd Addysg Gorfforol ar ddydd Llun. 

Swimming - every Tuesday morning. Remember your swimming costume and towel! As a result, there will be no P.E lesson on a Monday.

 

 Llun / Monday - cit awyr agored gyda esgidiau chwaraeon / outdoor kit with trainers

Dydd Gwener / Friday - cit dan do / indoor kit

Top