Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Addysg Gorfforol / Physical Education

Mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun. Gofynnaf yn garedig i chi danfon eich plentyn i'r ysgol yn gwisgo dillad addas ar y diwrnod yma os gwelwch yn dda. Diolch! 

 

Our Physical Education lessons will be held every Monday. I kindly ask you to send your child into school wearing suitable clothing on this day. Diolch! 

Top