Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1/2 Mrs Bishop-Williams

Dyma ni

Ein taith i'r llyfrgell

Ein hunanbortreadau Picasso

Arbrawf toddi ia/ Melting ice experiment

Hwyl a sbri wrth ddathlu ein Cymreictod! / Lots of fun celebrating that we are Welsh! Dawnsio Gwerin / Folk dancing.

Ymarfer ein sgiliau mathemateg. / Practicing our mathematics skills. Rydyn ni wedi bod yn mesur...We have been measuring...

Ein hoff gymeriadau o lyfrau. / Our favourite characters from books.

Top