Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Hanner Tymor - Mawrth/ Ebrill

Half Term - March/ April

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Cyflwyniadau Llafar
 • Oral Presentations
 • Mynegi Barn
 • Opinionated Writing

Hanner Tymor - Ionawr/ Chwefror

Half Term - January/ February

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Ysgrifennu Disgrifiadol
 • Descriptive Writing
 • Gwaith Thesawrws
 • Thesaurus Work
 • Ansoddeiriau WAW
 • WOW Adjectives
 • Cywiro Gwallau Iaith
 • Correcting Language Errors
 • Ysgrifennu Llythyr Ffurfiol
 • Writing a Formal Letter
 • Ysgrifennu Llythyr Anffurfiol
 • Writing an Informal Letter
 • Iaith Ffurfiol
 • Formal Language
 • Iaith Anffurfiol
 • Informal Language

Hanner Tymor - Tachwedd/ Rhagfyr

Half Term - November/ December

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Erthygl Papur Newydd
 • Newspaper Article
 • Ysgrifennu Cyfarwyddiadau
 • Writing Instructions
 • Ysgrifennu Pamffled
 • Pamphlet Writing
 • Cysyllteriau Amser
 • Time Connectives
 • Berfau Gorchmynnol
 • Imperative Verbs
 • Enwau, Ansoddeiriau a Berfau
 • Nouns, Adjectives and Verbs
 • Cyffelybiaethau
 • Similes
 • Trosiadau
 • Metaphors
 • Homophones

Hanner Tymor - Medi/ Hydref

Half Term - September/ October

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol
 • Writing a Non-Chronological Report
 • Defnyddio geiriadur yn gywir
 • Using a Dictionary correctly
 • I ddefnyddio berfau yn gywir
 • To use verbs correctly
 • Erthygl Papur Newydd
 • Newspaper Report
 • Ysgrifennu disgrifiadol
 • Descriptive writing
 • Cyffelybiaethau a Throsiadau
 • Similes and Metaphors
 • Homophones
 • Idiomau
 • Idioms
Top