Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynrychiolwyr / Representatives

Dyma'r disgyblion chafodd eu hethol gan ddisgyblion y dosbarth i'w gynrychioli ar bwyllgorau'r ysgol:

Here are the pupils that were elected by class members to represent them on the school councils:

 

Cyngor Ysgol / School Council - Alyssa

 

Pwyllgor Lles / Well-being Council - Katie

 

Pwyllgor Eco / Eco Council - Jacob

 

Top