Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynorthwyo eich plentyn / Helping your child

Mae angen sgiliau darllen ac ysgrifennu ar blant i lwyddo yn yr ysgol, ond nid yw dysgu'r sgiliau hyn yn dod i ben yn yr ystafell ddosbarth. Mae dod yn ddarllenydd ac ysgrifennwr angen ymarfer, a gall rhieni helpu eu plant trwy ddarparu cyfleoedd i ymarfer gartref. Dylai dysgu darllen fod yn bleserus, nid yn feichus!
 

Children need reading and writing skills to succeed in school, but learning these skills does not stop in the classroom. Becoming a good reader and writer takes practice, and parents can help their children by providing opportunities for practice at home. Learning to read should be enjoyable, not a chore!
 

Bydd y ddogfen hon isod yn eich helpu i weithio gyda'ch plentyn gartref.
 

This document below will help you work with your child at home.
 

 

Top