Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1&2 Mrs Bishop-Williams

Croeso!
Blwyddyn 1 a 2

Mrs. Bishop Williams 

2021 - 2022

 

Welcome!

Year 1 and 2

Mrs Bishop Williams 

2021 - 2022

 

Dathlu diwrnod Owain Glyndwr Medi’r 16eg / Celebrating Owain Glyndwr day September 16th

Datblygu sgiliau adio a thynnu / Developing addition and subtraction skills

Dathlu bod yn Gymro neu’n Gymraes / Celebrating being Welsh

Ein hymweliad â Plantasia / Our visit to Plantasia

Gwaith creadigol yn y warchodfa / Creative work in the woodland

Diolch am ein cefnogi gyda’r daith gerdded noddedig. / Thankyou for your support with the sponsored walk.

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am siapiau 2D a 3D. / We have been learning about 2D and 3D shapes.

Dathlu diwrnod Siwdmae? Su’mae? gyda’r Archarwyr Seren a Sbarc. / Celebrating ‘How are things?’ day with the Superheroes Seren a Sbarc.

Nadolig Llawen 2021! Merry Christmas 2021!

Blwyddyn Newydd Dda! / Happy New Year!

Rydyn ni wedi creu ffilm fer i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen. Mwynhewch! 💕 We have created a short film to celebrate Santes Dwynwen day! Enjoy! 💕

Still image for this video
Top