Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cyngor Ysgol / School Council

Dyma gynrychiolwyr y dosbarth ar y Cyngor Ysgol am eleni, 2018-2019.  

Here are our class representatives on the School Council  2018-2019.

Gwneud ein hareithiau cyn cael ein hethol. / Doing our speeches prior to being elected.
Top