Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Mrs Rh White

🌻Croeso i dudalen dosbarth

Blwyddyn 1 Mrs. White!🌻

🌷Welcome to Mrs. White’s 

Year 1 class page!🌷

🚌🍎🐴Fel rhan o’n thema ‘Dwi’n Gymro, Dwi’n Gymraes’, aethom ar daith i’r Ganolfan Dreftadaeth. Roedd yn wych!

As part of our ‘I am Welsh’ theme, we went on a trip to the Heritage Centre. It was fantastic!🐴🍎🚌

🧸🪁🪀⚽️Diwrnod teganau!! Toy day!!⚽️🪀🪁🧸

🧸💛Diwrnod Plant Mewn Angen 2023💛🧸

🧸💛Children in Need Day 2023💛🧸

🍁🍃🍂🌳🐿️ Gweithgareddau’r Hydref 🍁🍃🍂🌳🐿️ Autumn activities 🍁🍃🍂🌳🐿️

🏠🌳⛪️🚗Beth sydd i’w weld yn ein hardal leol?🚗⛪️🌳🏠

🏠🌳⛪️🚗What can we see in our local area?🚗⛪️🌳🏠

💻Mewngofnodi i HWB yn annibynnol💻

💻Logging into HWB independently💻

 

🐓🐓Dysgu i adrodd stori ‘Yr Iâr Fach Goch’ ar gof, gan ddefnyddio symudiadau a map stori. Pwysleisio gwaith llafar can symud ymlaen i ysgrifennu.

🐓🐓Learning to remember and recite ‘The Little Red Hen’ story, using movement and a story map. Emphasising verbal work before moving on to writing. 
Diolch Mrs. Williams!🐓🐓

Rhan 1 o’r stori / Part 1 of the story

Still image for this video

Rhan 2 o’r stori / Part 2 of the story

Still image for this video

Rhan 3 o’r stori / Part 3 of the story

Still image for this video

🚶‍♀️🚶👣🚶‍♀️🚶👣Ein Taith Gerdded Noddedig👣🚶🚶‍♀️👣🚶🚶‍♀️

🚶‍♀️🚶👣🚶‍♀️🚶👣Our Sponsored Walk. Da iawn Blwyddyn 1!👣🚶🚶‍♀️👣🚶🚶‍♀️

🚒🚨🚒🚨🚒🚨WAW!🚨🚒🚨🚒🚨🚒

Still image for this video

🟠🟩🔺🔷🟦🟣 Siapiau! Shapes!🟣🟦🔷🔺🟩🟠

💛😊Gwisgo Melyn ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Iechyd Meddwl😊💛

💛😊Wearing yellow for World Mental Health Day😊💛

🍰🧁🍰Mwynhau cacennau yn ystod Bore Coffi MacMillan🍰🧁🍰

🍰🧁🍰Enjoying our cakes during MacMillan Coffee Morning🍰🧁🍰

👮‍♂️🚓Daeth PC Rob i siarad gyda ni am rheolau’r dosbarth, rheolau’r ysgol a rheolau yn y gymuned.🚓👮‍♂️

👮‍♂️🚓PC Rob came to talk to us about our classroom rules, our school rules and the rules in our community.🚓👮‍♂️

Diolch PC Rob!

🧘‍♂️🧘‍♀️Sesiwn ioga gyda Mrs. Rees🧘‍♀️🧘‍♂️

🧘‍♂️🧘‍♀️Yoga session with Mrs. Rees🧘‍♀️🧘‍♂️

📚✏️Ein wythnos gyntaf ym Mlwyddyn 1! 
Ymgyfarwyddo gyda ein dosbarth newydd
✏️📚

📚✏️Our first week in Blwyddyn 1! 
Familiarising ourselves with our new surroundings
✏️📚

Top