Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Theatr Na'Nog - Ysbryd y Pwll Tachwedd 2016 / November 2016

Aeth blwyddyn 6 ar ymweliad i Amgueddfa Abertawe, Theatr Dylan Thomas ac Amgueddf'r Glannau Abertawe i ddysgu am fywyd yr Oes Fictoria. Gwelwyd ddrama gan gwmni Theatr Na'Nog, Ysbryd Y Pwll, am drychineb Pwll Glo Morfa. Cafwyd amser bendigedig yn profi theatr byw a gweithgareddau di-ri yn yr amgueddfeydd.   Roedd hi'n ddiwrnod i'w chofio!

The year 6 classes visited Swansea Museum, the Dylan Thomas Theatre and the Waterfront Museum to learn about Victorian life.  They saw a drama by Theatre Na'Nog Company, Ysbryd Y Pwll, based on the Morfa Colliery disaster.  A wonderful time was had by all experiencing live theatre and a variety of activities in the museums.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Top