Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Theatr Na'Nog - Ysbryd y Pwll Tachwedd 2016 / November 2016

Aeth blwyddyn 6 ar ymweliad i Amgueddfa Abertawe, Theatr Dylan Thomas ac Amgueddf'r Glannau Abertawe i ddysgu am fywyd yr Oes Fictoria. Gwelwyd ddrama gan gwmni Theatr Na'Nog, Ysbryd Y Pwll, am drychineb Pwll Glo Morfa. Cafwyd amser bendigedig yn profi theatr byw a gweithgareddau di-ri yn yr amgueddfeydd.   Roedd hi'n ddiwrnod i'w chofio!

The year 6 classes visited Swansea Museum, the Dylan Thomas Theatre and the Waterfront Museum to learn about Victorian life.  They saw a drama by Theatre Na'Nog Company, Ysbryd Y Pwll, based on the Morfa Colliery disaster.  A wonderful time was had by all experiencing live theatre and a variety of activities in the museums.

Top