Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema | Theme

Mae ein thema am dymor yr Haf wedi selio ar themau y llyfr 'Song of the dolphin boy' gan Elizabeth Laird

Our theme for the Summer term is based on the themes of 'Song of the dolphin boy' book by Elizabeth Laird. 

 

Dyma geiriau allweddol ein thema: 

Here are our themes key words: 

Mae ein thema am dymor y Gwanwyn wedi selio ar themau y llyfr 'Y Cwilt' gan Valériane Leblond

Our theme for the Spring term is based on the themes of 'Y Cwilt' book by Valériane Leblond. 

Mae ein thema am dymor yr Hydref wedi selio ar themau y llyfrau 'Babi Gwyrdd' a'r 'The Lorax'.

Our theme for the Autumn term is based on the themes of the 'Babi Gwyrdd' and 'The Lorax' books. 

   

Top