Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema | Theme

Mae ein thema am dymor yr Hydref wedi selio ar themau y llyfr 'Babi Gwyrdd' gan Emily Huws. 

Our theme for the Autumn term is based on the themes of the 'Babi Gwyrdd' book by Emily Huws. 

Top