Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 6

 

Disgyblion y dosbarthiadau oedd yn gyfrifol am groesawi ymwelwyr a gweini yn ein Bore Coffi Macmillan i godi arian at yr elusen Macmillan. Cafwyd amser hyfryd gyda phawb yn mwynhau'r wledd o deisennod! 

The pupils from both classroom did a great job serving and welcoming visitors to our Macmillan Coffee Morning to raise money for the Macmillan charity.  Everyone enjoyed the cake feast!

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9

Yn ystod yr hanner tymor yma mae Blwyddyn 6 yn dysgu am fwydydd maethlon a ffitrwydd, ac hefyd paratoi byrbrydau iachus.

During this half term Year 6 are learning about nutritious food and fitness, whilst also preparing healthy snacks. 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12 Blas cas? A bad taste?
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Top