Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 6

 

Disgyblion y dosbarthiadau oedd yn gyfrifol am groesawi ymwelwyr a gweini yn ein Bore Coffi Macmillan i godi arian at yr elusen Macmillan. Cafwyd amser hyfryd gyda phawb yn mwynhau'r wledd o deisennod! 

The pupils from both classroom did a great job serving and welcoming visitors to our Macmillan Coffee Morning to raise money for the Macmillan charity.  Everyone enjoyed the cake feast!

 

Yn ystod yr hanner tymor yma mae Blwyddyn 6 yn dysgu am fwydydd maethlon a ffitrwydd, ac hefyd paratoi byrbrydau iachus.

During this half term Year 6 are learning about nutritious food and fitness, whilst also preparing healthy snacks. 

 

Top