Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Pwy yw Pwy - Who's Who

                                                                                

Miss Harries yw ein Cynorthwyydd Dosbarth - Miss Harries is our Classroom Assistant

                                                                         

Mae Miss Campbell a Miss Rosser yn gweithio yn ein hystafell ddosbarth, yn cefnogi disgybl 1:1. 

Miss Campbell and Miss Rosser work in our Classroom, supporting a pupil 1:1 . 

Top