Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwaith Dosbarth

Wythnos Ffitrwydd

Hyfforddiant Seiclo / Cycling Proficiency

 

 

Creu holiadur ffitrwydd a chasglu data

Gymnasteg

Mesur Arwynebedd a Pherimedr

Adnoddau Techniquest

Cafodd y dosbarthiadau y cyfle i ymchwilio ac arbrofi yn defnyddio 'Troli Deunyddiau' o Techniquest!  Roedd hyn yn gyfle arbennig i ddysgu am 'Ddeunyddiau' mewn  ffordd diddorol a bywiog. 

The classes had the opportunity to experiment and research using a 'Materials Trolley' from Techniquest!  This was a wonderful opportunity to learn about Materials in a fun and interesting way. 

​Cardiau Nadolig

Roedd yn dipyn o her yn cynllunio a chreu cardiau Nadolig tra'n dysgu sut i wnio pwythau croes.  Roedd y disgyblion yn llwyddianus iawn!

It was quite a challenge designing and making Christmas cards whilst learning to sew using cross stitch. The pupils were very successful in their achievements!

Top