Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwaith Dosbarth

Wythnos Ffitrwydd

Hyfforddiant Seiclo / Cycling Proficiency

 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Creu holiadur ffitrwydd a chasglu data

Creu holiadur ffitrwydd a chasglu data 1
Creu holiadur ffitrwydd a chasglu data 2
Creu holiadur ffitrwydd a chasglu data 3

Gymnasteg

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11

Mesur Arwynebedd a Pherimedr

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Adnoddau Techniquest

Cafodd y dosbarthiadau y cyfle i ymchwilio ac arbrofi yn defnyddio 'Troli Deunyddiau' o Techniquest!  Roedd hyn yn gyfle arbennig i ddysgu am 'Ddeunyddiau' mewn  ffordd diddorol a bywiog. 

The classes had the opportunity to experiment and research using a 'Materials Trolley' from Techniquest!  This was a wonderful opportunity to learn about Materials in a fun and interesting way. 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16

โ€‹Cardiau Nadolig

Roedd yn dipyn o her yn cynllunio a chreu cardiau Nadolig tra'n dysgu sut i wnio pwythau croes.  Roedd y disgyblion yn llwyddianus iawn!

It was quite a challenge designing and making Christmas cards whilst learning to sew using cross stitch. The pupils were very successful in their achievements!

Picture 1
Top