Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd / Literacy

Hanner Tymor - Medi/ Hydref

Half Term - September/ October

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Ysgrifennu adroddiad angrhonolegol / Writing a Non-Chronological Report
 • Defnyddio geiriadur yn gywir / Using a Dictionary correctly
 • I ddefnyddio berfau yn gywir / To use verbs correctly
 • Erthygl Papur Newydd / Newspaper Report
 • Ysgrifennu disgrifiadol / Descriptive writing
 • Cyffelybiaethau a Throsiadau / Similes and Metaphors
 • Homophones
 • Idiomau / Idioms

 

 

 Hanner Tymor - Tachwedd / Rhagfyr

Half Term - November/ December

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi iaith:

During this half term we will be focusing on the following during our language lessons:

 

 • Erthygl Papur Newydd / Newspaper Article
 • Ysgrifennu Cyfarwyddiadau / Writing Instructions
 • Ysgrifennu Pamffled / Pamphlet Writing
 • Cysyllteriau Amser / Time Connectives
 • Berfau Gorchmynnol / Imperative Verbs
 • Enwau, Ansoddeiriau a Berfau / Nouns, Adjectives and Verbs 

Gwefannau Defnyddiol

Useful Websites

Gangnam Atalnodi

Treiglad Meddal

Fideo gan Adran Gymraeg Ysgol y Strade, Llanelli, i wella iaith disgyblion. Gobeithio y bydd yn gymorth i chi gyda'ch treiglo.

Top