Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd/ Literacy

Ysgrifennu Tymor y Gwanwyn / Spring Term Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn gwneud y 'genres' canlynol /During this term we will be doing the following genres:

  •  Dwyn i gof  - Dyddiadur /Recount writing - Diary
  • Trafod a Pherswad - Discussion and Persuasion 

 

Sillafu / Spelling

Bydd cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener. / There will be a weekly spelling quiz on a Friday.

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg a Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh and English) and they are expected bring the book to school daily and to read each evening, assisting their reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu Tymor yr Hydref / Writing Autumn Term

 

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genres canlynol: 

  • Dwyn i gof ( llythyr)
  • Adroddiad ( cyflwyno gwybodaeth am bwnc arbennig)
  • Ysgrifennu creadigol

 

During this term we will be writing within the following genres:

  • Recount (letter)
  • Report (presenting information about a certain topic)
  • Creative writing
Top