Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mr Scozzi

Cystadleuaeth Tŵr Hwyaid Talaf yn Y Warchodfa! / Tallest Duck Tower Competition in The Nature Reserve (14/1/22)

Creu Mygydau y Fari Lwyd / Creating Y Fari Lwyd Masks (12/1/22)

Her Adeiladu Magnetau Y Fari Lwyd / Y Fari Lwyd Magnet Building Challenge (11/1/22)

Her Adeiladu Lego a K'nex 2022 / 2022 Lego & K'nex Building Challenge (10/1/22)

Adeiladu Dewis Rhydd! / Free Choice Building! (7/1/21)

Rhannu Ein Newyddion Nadolig / Sharing Our Christmas News (6/1/22)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (16/12/21)

Collage Pentref Nadolig! / Christmas Village Collage! (15/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (15/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (14/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (13/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (10/12/21)

Cystadleuaeth Cymesuredd Dyn Eira / Snowman Symmetry Competition (10/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (9/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (8/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (7/12/21)

Her Adeiladu Stabl Bethlehem a Sled Sion Corn / Bethlehem's Stable and Santa's Sleigh Building Challenge (6/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (6/12/21)

Coed Nadolig yn y Warchodfa / Christmas Trees in the Nature Reserve (3/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (3/12/21)

Cystadleuaeth Cymesuredd Pluen Eira / Snowflake Symmetry Competition (2/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (2/12/21)

Ein Corrach Direidus! / Our Mischievous Elf! (1/12/21)

Mwynhau Ein Groto a'n Gweithdy Newydd / Enjoying Our New Grotto and Workshop (26/11/21)

Her Llinell Cymesuredd Het Nadolig / Christmas Hat Symmetry Line Challenge (25/11/21)

Celf Rholio Wyneb Picasso / Roll a Picasso Face Art (24/11/21)

Sialcio Nadolig / Christmas Chalking (23/11/21)

Her K'Nex Coed Nadolig / K'nex Christmas Tree Challenge (22/11/21)

Arwyr Plant Mewn Angen / Children in Need Heroes (19/11/21)

Ioga Plant Mewn Angen / Children in Need Yoga (19/11/21)

Cystadleuaeth Cyfeirio Grid yr Hydref / Autumn Grid Reference Competition (18/11/21)

Celf Glanhawr Pibell / Pipe Cleaner Art (17/11/21)

Sialcio Y Cofio / Remembrance Chalking (16/11/21)

Her Lego Y Cofio / Remembrance Lego Challenge (15/11/21)

Cystadleuaeth Cymesuredd Noson Tân Gwyllt / Firework Night Symmetry Competition (12/11/21)

Can y Dosbarth - Lleucu Llwyd / Class Song - Lleucu Llwyd (10/11/21)

Still image for this video

Cymeriadau Dail yr Hydref / Autumn Leaf Characters (9/11/21)

Adeiladu Coelcerthi / Building Bonfires (8/11/21)

Helfa Lliw yn y Warchodfa / Colour Hunt in the Nature Reserve (05/11/21)

Collage Coelcerth / Bonfire Collage (04/11/21)

Mosaics Tynnu Tân Gwyllt / Firework Subtraction Mosaics (03/11/21)

Sialcio Tân Gwyllt / Chalking Fireworks (02/11/21)

Adeiladu Rocedi Tân Gwyllt / Building Firework Rockets (01/11/21)