Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mr Scozzi

Gwyrdd am Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Parlys yr Ymennydd / Green for Cerebral Palsy Awareness Day (8/4/22)

Her Cymesuredd Y Pasg / Easter Symmetry Challenge (6/4/22)

Her Adeiladu Cywion a Chwningod Pasg / Easter Rabbit and Chick Building Challenge (4/4/22)

Ein Celf Helen Elliott Gorffenedig / Our Finished Pieces of Helen Elliott Inspired Art (1/4/22)

Her Adeiladu Wyau Pasg / Easter Egg Building Challenge (30/3/22)

Grwp y Ddaear yn Pigo Sbwriel o'r Iard / The Earth Group Litter Picking on the Yard (28/3/22)

Ein Hoff Gemau yn y Tywydd Braf / Our Favourite Games in the Great Weather (25/3/22)

Still image for this video

Uned Celf Helen Elliott / Helen Elliott Art Unit (22/3/22)

Uned Celf Helen Elliott / Helen Elliott Art Unit (22/3/22)

Still image for this video

Cymesuredd y Gwanwyn / Spring Symmetry (21/3/22)

Helfa Baner Wcrain yn Y Warchodfa / Ukrain Flag Hunt in the Nature Reserve (18/3/22)

Diwrnod Cefnogi Wcrain / Ukraine Support Day (18/3/22)

Her Cymesuredd Llosgfynydd / Volcano Symmetry Challenge (16/3/22)

Her Adeiladu Llosgfynydd Lego / Lego Volcano Building Challenge (14/3/22)

Yoga Diwrnod y Llyfr / World Book Day Yoga (11/3/22)

Still image for this video

Yoga Diwrnod y Llyfr / World Book Day Yoga (11/3/22)

Still image for this video

Yoga Diwrnod y Llyfr / World Book Day Yoga (11/3/22)

Pypedau Diwrnod y Llyfr / World Book Day Puppets (9/3/22)

Posteri Prynwch Masnach Deg / Buy Fair Trade Posters (8/3/22)

Collage Masnach Deg / Fair Trade Collage (7/3/22)

Her Cymesuredd Dydd Gwyl Dewi / St. David's Day Symmetry Challenge (4/3/22)

Diwrnod y Llyfr / World Book Day (3/3/22)

Cadwyn Papur Cymeriadau Dydd Gwyl Dewi / St. David's Day Paper Chain Characters (3/2/22)

Her Adeiladu Lego Cennin Pedr / Lego Daffodils Building Challenge (2/3/22)

Cystadleuaeth Celf Dydd Gwyl Dewi / St. David's Day Art Competition (1/3/22)

Canu Cymraeg Dydd Gwyl Dewi / St. David's Day Welsh Songs (1/3/22)

Still image for this video

Dawnsio Gwerin Dydd Gwyl Dewi 3 / St. David's Day Folk Dancing 3 (1/3/22)

Still image for this video

Dawnsio Gwerin Dydd Gwyl Dewi 2 / St. David's Day Folk Dancing 2 (1/3/22)

Still image for this video

Dawnsio Gwerin Dydd Gwyl Dewi 1 / St. David's Day Folk Dancing 1 (1/3/22)

Still image for this video

Dydd Gwyl Dewi / St. David's Day (1/3/22)

Cystadleuaeth Neidio Brogaod Origami / Origami Jumping Frogs Competition (17/2/22)

Cymesuredd San Ffolant / Valentine's Symmetry (16/2/22)

Origami Tiwlips San Ffolant / Valentine's Tulip Origami (15/2/22)

Blodau Lego San Ffolant / Lego Valentine's Flowers (14/2/22)

Potiau Clau Diwali Y Flwyddyn Newydd / Diwali New Year Clay Pots (11/2/22)

Anifeiliaid Lego y Flwyddyn Newydd Tsieniaidd / Chinese New Year Lego Animals (11/2/22)

Amlenni y Flwyddyn Newydd Tsieniaidd / Chinese New Year Envelopes (10/2/22)

Cymesuredd Hen Fenyw / Old Lady Symmetry (9/2/22)

Orielodl Hen Fenyw Fach Cydweli / Little Old Lady of Kidwelly Orielodl (8/2/22)

Her Adeiladu Gitar K'nex / K'nex Guitar Building Challenge (7/2/22)

Gwylio Adar yn Y Warchodfa / Bird Watching in the Nature Reserve (4/2/22)

Gwylio Adar yn Y Warchodfa / Bird Watching in the Nature Reserve (4/2/22)

Her Cymesuredd Teigr / Tiger Symmetry Challenge (3/2/22)

Teigr Tseiniaidd Y Flwyddyn Newydd / Chinese New Year's Tiger (2/2/22)

Her Adeiladu Teigr Lego / Lego Tiger Building Challenge (1/2/22)

Her Calonnau Sefyll Rhydd / Free Standing Hear Challenge (31/1/22)

Crefft Pyramid Mistar Urdd / Mr.Urdd Pyramid Craft (28/1/22)