Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llawysgrifen / Handwriting

Annogir disgyblion i ysgrifennu gan ddefnyddio llawysgrifen glwm.

Pupils are encouraged to write using cursive handwriting. 

 

 

Ffurfio llythrennauโ€™n gywir / Forming letters correctly

Ffurfio llythrennauโ€™n gywir / Forming letters correctly 1
Top