Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1- Miss White

Picture 1
Picture 2

Ein taith i Eglwys Santes Catrin. Cawsom hwyl a sbri yn dysgu am Gristnogaeth⛪️⛪️⛪️ Our trip to St. Catherine’s church. We had lots of fun learning about Christianity.

Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear.

Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 1
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 2
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 3
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 4
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 5
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 6
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 7
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 8
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 9
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 10
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 11
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 12
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 13
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 14
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 15
Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear. 16

Thema: O Dan y Môr a’i Donnau. Arbrawf ‘Tywydd Mewn Cwpan’. Rhagfynegi beth sydd yn digwydd pan rydym yn ychwanegu lliw bwyd glas i’r eli eillio (cymylau). 🌧🌧🌧🌧 Theme: Under The Sea. ‘Weather in a Cup’ experiment. Foretelling what will happen when we add blue food colouring to the shaving foam (clouds).

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1

Hwyl a sbri gyda Miss Jones, yn amcangyfrif sawl smotyn sydd ar y garden!⚫️🔴🔵 Lots of fun with Miss Jones, estimating how many spots are on the card!

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets

Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 1
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 2
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 3
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 4
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 5
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 6
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 7
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 8
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 9
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 10
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 11
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 12
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 13
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 14
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 15
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 16
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 17
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 18
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 19
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 20
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 21
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 22
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 23
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 24
Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets 25

Gorymdaith bonedau Pasg🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️ Easter bonnet parade

Picture 1
Picture 2

Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019

Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 1
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 2
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 3
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 4
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 5
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 6
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 7
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 8
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 9
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 10
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 11
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 12
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 13
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 14
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 15
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 16
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 17
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 18
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 19
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 20
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 21
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 22
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 23
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 24
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 25
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 26
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 27
Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019 28
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Cyfri mewn degoedd yn yr awyr agored🌞🔟🌞 Counting in tens in the great outdoors

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 2
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 3
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 4
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 5
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 6
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 7
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5

Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌

Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 1
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 2
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 3
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 4
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 5
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 6
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 7
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 8
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 9
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 10
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 11
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 12
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 13
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 14
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 15
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 16
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 17
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 18
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 19
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 20
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 21
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 22
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 23
Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌 24
Picture 1

Ein taith i Sian Ffagan-diwrnod yn llawn hwyl, sbri, dysgu a chysgu ar y ffordd adref!🏠⛪️📺🕰🖋😴 Our trip to Saint Ffagan’s-a day full of fun, laughter, learning and sleeping on the way home!🏠⛪️📺🕰🖋😴

Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1

Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1
Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 2
Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 3
Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 4
Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 5
Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 6
Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 7
Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 8

F4F153ED-BA72-4E70-B956-77B5EC9BBCE8.MOV

Still image for this video

5CB72933-1E85-4A8B-9160-717B8B9E58FA.MOV

Still image for this video
Picture 1
Picture 1
Picture 1

Cylchdroi gweithgareddau Addysg Gorfforol er mwyn ymarfer sgiliau gwahanol🎾🤸‍♂️ Rotating Physical Education activities in order to practise different skills🎾🤸‍♂️

Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️

Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 1
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 2
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 3
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 4
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 5
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 6
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 7
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 8
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 9
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 10
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 11
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 12
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 13
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 14
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 15
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 16
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 17
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 18
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 19
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 20
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 21
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 22
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 23
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 24
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 25
Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️ 26

116DEE53-EE38-4544-9404-8C46EAE60943.MOV

Still image for this video

2CCB10AB-CD9E-4F93-9115-36BEA225F5F7.MOV

Still image for this video

Pethau pwysig i gofio wrth ysgrifennu brawddegau: Prif lythyren, bwlch bys ac atalnod llawn.✏️ Important things to remember when writing a sentence: Capital letter, finger space and a full stop.✏️

Still image for this video
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1

Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻

Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 1
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 2
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 3
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 4
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 5
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 6
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 7
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 8
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 9
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 10
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 11
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 12
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 13
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 14
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 15
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 16
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 17
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 18
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 19
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 20
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 21
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 22
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 23
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 24
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 25
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 26
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 27
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 28
Thema: Hunanbortread. Creu lluniau wedi’u hysbrydoli gan ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 Theme: Self-portrait. Creating pictures inspired by ‘Picasso’.👧🏻👦🏻 29
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

Beth ydy tân gwyllt yn gwneud? What do fireworks do?

Still image for this video

Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️

Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 1
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 2
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 3
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 4
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 5
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 6
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 7
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 8
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 9
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 10
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 11
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 12
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 13
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 14
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 15
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 16
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 17
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 18
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 19
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 20
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 21
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 22
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 23
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 24
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 25
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 26
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 27
Addysg Gorfforol yn yr ardal tu-allan!🏓🎾⚽️ Physical Education in the great outdoors!🏓🎾⚽️ 28
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2

Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!!

Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 1
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 2
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 3
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 4
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 5
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 6
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 7
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 8
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 9
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 10
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 11
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 12
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 13
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 14
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 15
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 16
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 17
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 18
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 19
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 20
Ein taith i Llyfrgell Gorseinon. Cawsom hwyl a sbri!! What fun we had on our trip to Gorseinon Library!! 21
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 1
Picture 1
Top