Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1- Miss White

Ein taith i Eglwys Santes Catrin. Cawsom hwyl a sbri yn dysgu am Gristnogaeth⛪️⛪️⛪️ Our trip to St. Catherine’s church. We had lots of fun learning about Christianity.

Defnyddio ein synhwyrau yn y warchodfa natur. Nodi beth rydym yn gweld a chlywed🌿🌿 Using our senses in the nature reserve. Recording what we can see and hear.

Thema: O Dan y Môr a’i Donnau. Arbrawf ‘Tywydd Mewn Cwpan’. Rhagfynegi beth sydd yn digwydd pan rydym yn ychwanegu lliw bwyd glas i’r eli eillio (cymylau). 🌧🌧🌧🌧 Theme: Under The Sea. ‘Weather in a Cup’ experiment. Foretelling what will happen when we add blue food colouring to the shaving foam (clouds).

Hwyl a sbri gyda Miss Jones, yn amcangyfrif sawl smotyn sydd ar y garden!⚫️🔴🔵 Lots of fun with Miss Jones, estimating how many spots are on the card!

Still image for this video

Ein bonedau Pasg arbennig🐣🐣🐣 Our special Easter bonnets

Gorymdaith bonedau Pasg🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️🚶‍♂️ Easter bonnet parade

Naid noddedig 2019 🏅🏅🏅 Sponsored bounce 2019

Cyfri mewn degoedd yn yr awyr agored🌞🔟🌞 Counting in tens in the great outdoors

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Eisteddfod Ysgol🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 School Eisteddfod🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Hwyl a sbri ar y ‘Bws Chwarae’!🚌 Lots of fun on the ‘Play Bus’!🚌

Ein taith i Sian Ffagan-diwrnod yn llawn hwyl, sbri, dysgu a chysgu ar y ffordd adref!🏠⛪️📺🕰🖋😴 Our trip to Saint Ffagan’s-a day full of fun, laughter, learning and sleeping on the way home!🏠⛪️📺🕰🖋😴

Wythnos Cymreictod: Cawsom hwyl a sbri yn dysgu Dawnsio Gwerin gyda Nia o’r Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welshness week: We had lots of fun learning folk dancing with Nia from the Urdd!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

F4F153ED-BA72-4E70-B956-77B5EC9BBCE8.MOV

Still image for this video

5CB72933-1E85-4A8B-9160-717B8B9E58FA.MOV

Still image for this video

Cylchdroi gweithgareddau Addysg Gorfforol er mwyn ymarfer sgiliau gwahanol🎾🤸‍♂️ Rotating Physical Education activities in order to practise different skills🎾🤸‍♂️

Daeth Owen, Swyddog Addysg Gorfforol yr Urdd, i addysgu sgiliau pêl droed i ni-am hwyl a sbri!⚽️⚽️⚽️ Owen, the Physical Education Officer for the Urdd, came to teach us football skills-we had so much fun!⚽️⚽️⚽️

116DEE53-EE38-4544-9404-8C46EAE60943.MOV

Still image for this video

2CCB10AB-CD9E-4F93-9115-36BEA225F5F7.MOV

Still image for this video

Pethau pwysig i gofio wrth ysgrifennu brawddegau: Prif lythyren, bwlch bys ac atalnod llawn.✏️ Important things to remember when writing a sentence: Capital letter, finger space and a full stop.✏️

Still image for this video