Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Gwaith Cartref

Mathemateg 

Cefn y llyfr pinc / Back of the pink book

 

Caiff waith cartref Mathemateg ei gyflwyno'n wythnosol i'r disgyblion ar ddydd Gwener. Disgwylir i'r disgyblion ddychwelyd hyn erbyn y dydd Mercher canlynol. Mae'r gwaith cartref Mathemateg yn cefnogi'r hyn rydym wedi dysgu yn ystod yr wythnos ac mae'n gyfle ychwanegol i ni asesu dealltwriaeth y disgyblion.

 

The Mathematics homework is handed out weekly on a Friday and should be completed and returned by the following Wednesday at the latest. The homework is based on the Maths work which has been done in class during that week and is an extra opportunity for us to assess your child's understanding. 

 

Iaith a Thema

Blaen y llyfr pinc / Front of the pink book

 

Cyflwynir cyfres o weithgareddau ar ddechrau pob hanner tymor- Disgwylir i'r disgyblion cwblhau un tasg a'i gyflwyno erbyn dydd Mercher yn wythnosol.

 

A series of activities will be presented at the beginning of each half term - 

Pupils are expected to complete and return one task on a weekly basis.

Top