Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Miss A Morgan

                                                                                                       

🎭 Sesiwn 2 Tiny Toes: symud breichiau a mynegiant wynebol 🎭

🩰 Session 2 with Tiny Toes: arm movement and facial expression 🩰

📚 Diwrnod y Llyfr 📚

📖 World Book Day 📖

Dewi o Ambiwlans Awyr Cymru yn darllen i ni dros bach o laeth a bisgedi!

Gwrando ar yr awdures Casia Wiliam yn darllen y stori ‘Enfawr’ i ni.

trim.09E0C0E2-DD5D-4414-88CF-48919EF5CA9A.MOV

Still image for this video

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Dydd Gwyl Dewi Hapus! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🌼 Happy St David’s Day! 🌼

trim.B3763A14-BE5D-47FF-B335-AD3826673C3F.MOV

Still image for this video

🧪 Arbrawf mesur 🧪

🌋 Measurement experiment 🌋

🍕 Heriau Ionawr 🍕

🔎 January’s Independent Challenges 🔍

💜 Santes Dwynwen 💜

💚 Welsh patron saint of love 💚

Perfformiad Santes Dwynwen

Still image for this video
Atheom ni i’r warchodfa i weithio mewn grwpiau i actio rhannau o’r chwedl.
We went to the forest to work in groups to act out parts of the folk tale.

🌒🌓🌕 Ffracsiynau 🌕🌗🌘

🍕 Fractions 🍕

🐴 Trip i ddysgu am hen draddodiadau y flwyddyn newydd yng Nghymru 🐴

🍏 A trip to find out more about old New Year traditions in Wales 🍏 

Canolfan Treftadaeth Gwyr

Still image for this video

🪩 Symud yn greadigol & Dilyn cyfarwyddiadau gyda  Miss Rees 🪩

🕺 Creative movement & Following instructions with Miss Rees 🕺 

💛 Plant Mewn Angen 💛

💚 Children in Need 💚

🦶 Heriau Hydref 1 🦶

👣 Autumn term challenges 1 👣 

🦶 Ein taith gerdded noddedig 🦶

👣 Our sponsored walk 👣 

🍁 Creu gwynebau naturiol ar gyfer ein siart teimladau 🍁

🍃 Creating faces from nature for our classroom feelings chart🍃 

📕 Ein trip i’r llyfrgell 📕

📗 Our trip to the library 📗

Llyfrgell

Still image for this video
Top