Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Lluniau / Pictures

Joio yn ein diwrnod Mabolgampau / Enjoing at our schools Sports Day!

Braslunio yn y gwarchodfa natur / Sketching in the nature reserve ✏️

Dathlu’r jiwbili / Celebrating the Jubilee 👸🏼

Ymweliad cyntaf i’r llyfrgell / First visit to the library

Criced Cymru - Diolch i Rhodri am sesiwn wych. Cricket Wales - Thank you to Rhodri for a great session

Diwrnod y llyfr/ World book day

Cymesursedd yn y gwarchodfa/ Symmetry in the nature reserve.

Enillwyr Eisteddfod Dydd Gŵyl Dewi/ Saint David’s Day Eiseddfod winners 🌼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Ymarfer cerdded fel milwr 💂‍♀️

Still image for this video

Ymarfer cerdded fel milwr 💂‍♀️

Still image for this video

Ymarfer cerdded fel milwr 💂‍♀️

Still image for this video

Joio yn y theatr heddiw / Enjoying in the theatre today

Creu graffiau/ Creating graphs

Creu logo Mr Urdd yn y gwarchodfa / Creating the Mr Urdd logo in the nature reserve!

Gwneud dreigiau i ddathlu’r flwyddyn newydd Tseiniaidd / Making dragons to celebrate the Chinese New Year!

Blwyddyn Newydd Dda / Happy New Year

Still image for this video

Creu Perllan i ddathlu’r Hen Galan / Making a Perllan to celebrate the ‘Hen Galan’

Diolch i PC Hughes am ein dysgu ni am ‘Ymddygiad Gwrthgymdeithasol’ / Thank you to PC Hughes for teaching us about 'Anti-Social Behavior’.

Roedd y plant wedi mwynhau eu bwydydd parti wrth wylio ffilm ar ôl joio ein parti Nadolig./ The children enjoyed their party food to watch a film after lots of fun in our classroom Christmas party.

Addurno’r warchodfa ar gyfer Nadolig / Decorating the nature reserve for Christmas

Creu torchau Nadolig / Making Christmas wreaths

Plant mewn angen/ Children in need

Ein taith i Benclacwydd / Our trip to Llanelli Wetlands

Dydd y cofio/ Remembrance Day 2021

Still image for this video

Diwrnod dysgu yn yr ardal allanol/ Outdoor classroom day 2021

Dysgu i weithio fel tîm gyda Rugby Works/ Learning to work as a team with Rugby Works

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Shwmae/ Su’mae 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Gweithdy Rugby Works Workshop 11/10/21. Plant wedi mwynhau cymaint! The children enjoyed so much!

Llongyfarchiadau i bob un am lwyddo i gerdded 5k ar ein taith noddedig! / Congratulations to all that walked 5k on our sponsored walk! ARDDERCHOG!!!!

Gwneud tai i anifeiliaid sy'n gaeafgysgu. / Making houses for animals that hibernate.

Gweithdŷ Mr Phormula Workshop

Wythnos Gymraeg 2021

Ein diwrnod cyntaf ym Mlwyddyn 5 / Our first day in year 5

Top