Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Digwyddiadau / Events

16.12.16

 

Ysgol yn torri lan am y Nadolig.

 

School breaks up for Christmas.

15.12.16

 

Diwrnod Siwmperi Nadolig

 

Christmas Jumper Day

18.11.16

 

Diwrnod Plant Mewn Angen

 

Children in Need Day

19.10.16

 

Cyngerdd Ddiolchgarwch Blynyddoedd 3 a 4 yn eglwys Santes Catrin. 

 

Years 3 and 4 Harvest Service in St Catherine's church.

 

13:30 & 17:30.

24.10.16

 

Wythnos hanner tymor.

 

Half term week.

1.11.16 / 3.11.16 / 7.11.16

 

Nosweithiau Rhieni.

 

Parents Evenings.

 

*Cysylltwch a'r swyddfa cyn gynted ag sy'n bosib i drefnu unrhyw newidiadau os gwelwch yn dda.Diolch.

 

*Please contact the office as soon as possible to rearrange any appointments. Thank you.

 

 

Top