Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Thema / Theme

Thema 1 / Theme 1

 

Mae ein thema yr hanner tymor hwn wedi’i seilio ar gwestiwn; ‘Sut Mae Byw yn Wyrdd?’; astudiaeth o'r amgylchedd a chynaliadwyedd. Byddwn yn astudio ‘thema fach’ yn achlysurol yn ystod y flwyddyn er mwyn dathlu digwyddiadau amrywiol. 

 

Our theme this term is based on a question; ‘How To Be More Green’; a study of the environment and sustainability. We will also be studying a ‘mini theme’ at various times throughout the year to celebrate different events. 

Ymweliad gan Swyddog Ailgylchu Abertawe / A visit from a Swansea Council Recycling Officer ♻️

Top