Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd/ Numeracy

Yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg /

During this half term we will be focusing on the following during our maths lessons:

 

  • Dysgu tablau hyd at 12 x 12 / Learn times tables up to 12x12 e.e. Un dau yw dau,  dau dau yw pedwar,  tri dau yw chwech...
  • Ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Writing number to a million e.e. Pedwar miliwn  tri chant a phedwar mil saith cant dau ddeg tri   (4 304 723)  
  • Datrys ffracsiwn o rif / Finding the value of a fraction      e.e. 1/8 o 24 = 3   felly  5/8 o 24 = 15                     
  • Adolygu dulliau adio, tynnu, lluosi a rhannu (colofn a grid) /Revising addition, subtraction, multiplication and division methods (column and grid)                                             
  • Lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 100     
  • Cymharu rhifau 1 a 2 lle degol / Comparing decimals   e.e. 1.2 a 1.12 
  • Defnyddio modd a chymedr / Using mode and mean
Top