Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Rhifedd / Numeracy

Hanner Tymor Medi/ Hydref

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Adolygu tablau hyd at 12 x 12 / Revising times tables up to 12 x 12.
 • Darllen ac ysgrifennu rhifau hyd at filiwn / Reading and writing numbers up to a million.
 • Ysgrifennu rhifau i 3 lle degol / Writing numbers to 3 decimal places.
 • Adolygu gwerth lle a chymharu maint rhifau / Revising place value and comparing number sizes.
 • Ymarfer dulliau adio a thynnu colofn / Practicing addition and subtraction methods (column and grid).
 • Ymarfer dulliau lluosi a rhannu colofn / Practicing multiplication and division methods (column and grid).
 • Lluosi a rhannu gyda 10, 100 a 1000 / Multiplying and dividing by 10, 100 and 1000.
 • Adio a thynnu degolion / Adding and subtracting decimals. 

 

 

Hanner Tymor Tachwedd/ Rhagfyr

 

Yr hanner tymor yma byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol o fewn ein gwersi mathemateg:

This half term we will be focusing on the following within our mathematics lessons:

 

 • Talgrynnu i'r 10, 100 a 1000 agosaf / Rounding up to the nearest 10, 100 or 1000.
 • Talgrynnu degolion / Rounding up with decimals.
 • Modd / Mode
 • Canolrif / Median
 • Cymedr / Median
 • Amrediad / Range
 • Rhifau sgwar / Square numbers
 • Rhifau cysefin / Prime numbers
 • Patrymau rhif / Number patterns
 • Lluosrifau a ffactorau / Multiples and Factors

 

 

Top