Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd/ Literacy

Dros yr hanner tymor yma byddwn yn ffocysu ar y canlynol /

During this half term we will be focusing on the following:

 

Sillafu / Spelling

Bydd cwis sillafu wythnosol ar ddydd Gwener. / There will be a weekly spelling quiz on a Friday.

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen (Cymraeg neu Saesneg) a bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen am gyfnod bob nos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Mae angen dod a'r llyfr darllen i'r ysgol yn ddyddiol. / Each pupil has a reading book (Welsh or English) and they are expected bring the book to school each day and read each evening to assist with reading and analytical skills. 

 

Ysgrifennu / Writing

 

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig o fewn y genres canlynol: 

  • Dwyn i gof (dyddiadur, llythyr)
  • Adroddiad ( cyflwyno gwybodaeth am bwnc arbennig)
  • Cyfarwyddiadau (e.e. Sut i greu addurn Nadolig)
  • Ysgrifennu disgrifiadol (storiau)
  • Perswad 

 

During this term we will be writing within the following genres:

  • Recount (diary, letter)
  • Report (presenting information about a certain topic)
  • Instructions (e.g. How to create a Christmas decoration)
  • Descriptive Writing - (stories)
  • Persuasion 
Top