Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn โ€“ Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Tablau / Times Tables

Tablau : Mae angen dysgu'r tablau yma drwy ymarfer yn ddyddiol. Mae gemau ar-lein yn gallu bod yn gymorth hefyd. / The tables need to be learnt by 'chanting' daily. On-line games can be useful too.

Tablau : Mae angen dysgu'r tablau yma drwy ymarfer yn ddyddiol.  Mae gemau ar-lein yn gallu bod yn gymorth hefyd.  / The tables need to be learnt by 'chanting' daily. On-line games can be useful too. 1 Tablau
Tablau : Mae angen dysgu'r tablau yma drwy ymarfer yn ddyddiol.  Mae gemau ar-lein yn gallu bod yn gymorth hefyd.  / The tables need to be learnt by 'chanting' daily. On-line games can be useful too. 2 Topmarks - Hit the Button
Tablau : Mae angen dysgu'r tablau yma drwy ymarfer yn ddyddiol.  Mae gemau ar-lein yn gallu bod yn gymorth hefyd.  / The tables need to be learnt by 'chanting' daily. On-line games can be useful too. 3 Daily 10 maths
Top