Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 2 - Mrs Griffiths

CROESO i flwyddyn 2

 Dosbarth Mrs Griffiths

 

WELCOME to year 2

Mrs Griffiths' class

Hwyl gyda gwyddoniaeth!/ Fun with science!

Llwyddiannau / Achievements

Dathliad Bardd Plant Cymru 20 / Celebrating 20 years of Welsh-language Children’s Laureate

Astudio hadau / Studying seeds

Dysgu chwarae’n ddiogel a dysgu with eraill. Learning to play safely and learn from others.

Top