Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Cynrychiolwyr / Representatives

Yma fe welwch y disgyblion sydd wedi'u dewis i gynrychioli ein dosbarth yn y gwahanol gynghorau sydd gennym yn yr ysgol.

 

Here you will see the pupils that have been chosen to represent our class in the different councils we have in the school.

 

Cyngor Ysgol / School Council : Garan Jones 

Pwyllgor Lles / Welfare Committee : Cerysanne Jones

Pwyllgor ECO / ECO Committee: Milly Payne

Dewin Digidol / Digital Leader :

Top