Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Miss West & Mrs Rees

Croeso i Flwyddyn 1 (Welcome to Year 1)

Dathlu Cwpan y Byd 2022 (Celebrating World Cup 2022)

Cebabs Ffrwythau (Fruit kebabs)

Hwyl yn y Warchodfa (Fun in the Nature Reserve)

Taith Gerdded Noddedig (Sponsored Walk)

Bore Goffi MacMillan (MacMillan Coffee Morning)

Y Cynhaeaf (Harvest)

Joio ym Mlwyddyn 1 (Having fun in Year 1)

Top