Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Blwyddyn 1 - Miss West & Mrs Rees

Croeso i Flwyddyn 1 (Welcome to Year 1)

Ein Taith Diwedd y Flwyddyn! / Our End of Year Trip!

Hanner a Chwarter (Halves and Quarters)

Chwilio am arwyddion o'r Gwanwyn (Searching for signs of Spring)

Gweithgareddau'r Pasg (Easter Activities)

Dydd Gwyl Dewi (St David's Day)

Gweithgareddau'r Gaeaf (Winter activities)

Dathlu'r Nadolig (Celebrating Christmas)

Cebabs iachus

Still image for this video

Awyr iach = gwynebau hapus

Still image for this video

Ein Sioe Nadolig (Our Christmas Show)

Gwibdaith i Techniquest (Trip to Techniquest)

Sgiliau Pel (Ball skills)

Dathlu Cwpan y Byd 2022 (Celebrating World Cup 2022)

Cebabs Ffrwythau (Fruit kebabs)

Hwyl yn y Warchodfa (Fun in the Nature Reserve)

Taith Gerdded Noddedig (Sponsored Walk)

Bore Goffi MacMillan (MacMillan Coffee Morning)

Y Cynhaeaf (Harvest)

Joio ym Mlwyddyn 1 (Having fun in Year 1)

Top