Twitter
Search

Ysgol Gynradd

Gymraeg Pontybrenin

Ysgol Gynradd Gymraeg Pontybrenin

Pont Gadarn – Addysg Euraidd

Get in touch

Contact Details

Llythrennedd - Literacy

Dyma'r plant yn defnyddio sgiliau meddwl Hetiau De Bono i drafod talu 5c am fag plastig.

Here are the children using the De Bono Hats to discuss paying 5p for a plastic bag.

Top